CGE SYSTEMS

Software a automatizácia

Software novej generácie pre cestné mostové váhy

SmarTrack PC

K plnohodnotnému využitiu cestnej mostovej váhy bezpochyby patrí spracovanie navážených údajov na počítači. Z tohto dôvodu spoločnosť CGE Systems  vyvíja a dodáva software SmarTrack PC™. V ponuke samozrejme nechýbajú ani špeciálne systémy vyvíjané podľa zákazníckych požiadaviek. Základný vážny software je k dispozícii v lokálnej i sieťovej verzii, zatiaľ čo pokročilejšie systémy (zamerané na centrálne spracovanie dát) Priamo predpokladajú existenciu sieťového prostredia. Všetky softwarové produkty sú plne modulárne a rozšíriteľné podľa potrieb zákazníka. Rovnako umožňujú i export dát do iných systémov, ktoré zákazník používa (napr. skladová evidencia, fakturácia, apod.), pokiaľ to tieto systémy umožňujú.

Samozrejmosťou sú možnosti pripojenia periférií:

Rozoznávanie EČV

- Možnosť pripojiť až 4 kamery
- Automatické rozoznávanie auta a vleku
- Snímky vozidla z vybraných kamier

Svetelná signalizácia

- Jedno/ dvoj komorové LED
- Červená/ zelená
- Automaticky riadené

Optické závory

- Určujú smer jazdy
- Automatický výdaj/príjem

Mnoho iného ako

vonkajší displej, ovládanie pomocou RFID kariet a podobne.
Pre viac informácií, technické riešenia a cenové kalkulácie kontaktujte našich predajcov.

Máte záujem ?

Návrat hore