CGE SYSTEMS

Nakladačové váhy

Váha pre kolesové nakladače One Power dokáže vážiť materiál počas zdvíhania, vďaka čomu je nakladanie rýchlejšie a efektívnejšie. 

One Power

Váha má tri rôzne režimy váženia

Režim váženia „SKLADOVANIE“ umožňuje sledovať množstvo premiestneného materiálu pri separácii rôznych druhov materiálov.

 

Režim váženia „PAM䍓 je možné použiť pri rozlišovaní materiálu,  vozidiel alebo zákazníkov


Režim rýchleho „Základného váženia“ sa hodí, keď nie je potrebné separovať materiál alebo váženie v režime „PAM䍓

 

DÁTA O VÁŽENÍ

Informácie o vážení zhromaždené v pamäti váhy ONE je možné okamžite vytlačiť, alebo stiahnuť na USB kľúč, alebo preniesť priamo online na PC kde ich je možné ďalej spracovať. Optimalizovaný prenos informácií týkajúcich sa navážených množstiev dokáže zabezpečiť efektívnejšie a transparentnejšie procesy v systéme predaja čo spôsobí dosahovanie vyššieho zisku.

ŽIADNE PREŤAŽOVANIE VOZIDIEL A VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ

Pomocou presnej váhy ONE zvyšujeme bezpečnosť a mieru opotrebenia vozidiel tým, že nepreťažujeme naložené vozidlá, ale dokážeme dané vozidlo naložiť bez prekročenia povolených hmotnostných limitov. Bezpečnosť je možné zvýšiť aj pomocou funkcií, ako je imobilizér alebo spätná kamera pripojená k váhe.

ONE MODELY

ONE 50 – technologické meradlo

⦁ Len pre základné kontrolné váženie, nie pre obchodné použitie
⦁ Bez možností pamäte, s možnosťou upgrade na obchodné meradlo

ONE – Obchodné meradlo

⦁ Pamäte pre ukladanie informácií o navážených hmotnostiach⦁ Možnosť obchodnej certifikovanej váhy
⦁ 1 000 navážených údajov v internej pamäti

Máte záujem ?

Návrat hore