CGE SYSTEMS

Nakladačové váhy

Nový SKALAPP je vysoko pokročilá, plne automatická váha ktorú je možné inštalovať na takmer akýkoľvek model nakladača akéhokoľvek výrobcu.

SKALAPP

Žiadne obmedzenia, žiadne nečakané poplatky

Na rozdiel od iných zariadení SKALAPP hned ponúka maximálnu výhodu prístupom k plnému rozsahu funkcií
pre váženie sypkého materiálu. Žiadne obmedzenia, žiadne nečakané poplatky. Aj pokiaľ nevyužijete všetky možnosti dnes, SKALAPP je pripravený na rastúce
požiadavky v budúcnosti

VÝHODY

Plne automatická

Váži už počas nakládky

Vysoká presnosť

Zabraňuje preťaženiu a zvyšuje bezpečnosť

Redukuje spotrebu PHM

Menej prejazdou k stacionárnej váhe

Trvanlivé komponenty

Dlhá životnosť a minimum servisou

Vzdialená diagnostika

Minimum odstávok

MIESTO PRE DÁTA ZO VŠETKÝCH VAŠICH PREVÁDZOK A VÁH

Skalapp Online je voliteľná cloudová služba, ktorú je možné sprístupniť pre všetky váhy SKALAPP pomocou wifi alebo 4G siete. Po aktivácií získavate z Vášho počítača alebo mobilu prístup ku všetkým aktuálnym záznamom zo všetkých váh a všetkých prevádzok.
Online, bezpečne, pohodlne

Výhody

Vzdialený prístup

Aktuálne vážne dáta zo všetkých váh v rôznych lokalitách

Analýza a vyhodnotenie

Historické i aktuálne záznamy

Redukcia manuálnych činností

Automatizovaná tvorba a tlač reportov

Plnohodnotná integracia

Dostupné aplikačné rozhranie pre spojenie s Vaším ERP

Optimalizované pre rôzne zariadenia

Mobilne telefóny, tablety, počítače

Nekompromisný rozsah funkcií

Nekompromisný rozsah funkcií
Výhody třída Y(b) *voliteľne
Overiteľná pre obchodné váženie
Dynamické váženie
Pripojenie tlačiarne
Nastavitelné rozloženie tlače
Počet kalibrovaný lopát/ nástrojov Max 5
Pamäť vážených dát 12 700 záznamov
Číselníky 5 číselníkov
Počet položiek v číselníku Bez obmedzenia
Počet používateľov Bez obmedzenia
Záznam polohy
Cieľová hmotnosť
Hromadný doklad
Výpočet ceny
Prenos dát na Skalapp Online* ✅ *voliteľne
Lokálny export dát (Bluetooth)

Máte záujem ?

Návrat hore