CGE SYSTEMS s.r.o.                    

Šalgočka 6                                                                                                      925 54 Šalgočka                                                                                             +421 948 319 63

obchod@cge-systems.sk

Prevádzka:

Pracovné odevy a pomôcky 

Námestie Sv. Michala

920 01 Hlohovec

+421 948 319 635