CGE SYSTEMS

Pásové váhy

Popis váhy FRAHMA BW

Inštalácia

Váha FRAHMA sa vďaka svojej unikátnej konštrukcii veľmi jednoducho a rýchlo inštaluje na akýkoľvek typ pásového dopravníka a to bez väčších zásahov do jestvujúcej konštrukcie dopravníka alebo náročného demontovania pásu.

Vyhodnocovacia jednotka

Vyhodnocovacia vážna elektronika je umiestnená vo vysoko odolnej vodotesnej skrinke, ktorá je naviac vybavená ochranou proti statickej elektrine a elektromagnetickým poliam, čo veľmi priaznivo pôsobí na stabilitu a presnosť vážnej elektroniky a tým výsledku váženia. Elektroniku vážnej jednotky je možno rozšíriť o prídavné voliteľné zariadenie (ako napr. tlačiareň, diaľkové ovládanie váhy, vizualizačný displej atď.) a zvýšiť tak efektivitu celého systému.

Systém vhodný pre všetky šírky dopravníka

Modulárne systémy váhy FRAHMA sa jednoducho upravia na šírku dopravníka. Voľne plávajúci vážny mostík váhy je osadený na trúbkovej konštrukcii a je veľmi jednoduché ho v prípade potreby preinštalovať na iný dopravník.

Samoprispôsobujúci sa systém

Uloženie tenzometrických snímačov sa automaticky prispôsobuje každému dopravníku. Tým je eliminovaná nelinearita vznikajúca u pákových a torzných systémov používaných niektorými výrobcami.

Presnosť

Patentované uloženie snímačov FRAHMA v spojení s tenzometrickými snímačmi spĺňajúcimi predpisy OIML dosahuje váha vynikajúce parametre presnosti: ± 0,5 - 2 % pri použití jednoduchého mostíka Optimálne zaťaženie váhy pre najlepšie výsledky váženia je 25 % až 100 % jej kapacity.

Kontrola výroby

Použitím funkcie zaznamenávania vyťaženosti váhy v prevádzke a nastavením hraničných maximálnych a minimálnych hodnôt možno jednoducho kontrolovať produkciu.

Vysokorýchlostná sieť

Váha FRAHMA je vybavená zabudovaným vysokorýchlostným pripojením na počítačovú sieť. Takto vytvorená sieť dovoľuje pripojenie až dvesto váh a slúži pre zber dát alebo automatické plnenie.

Napájanie systémov

Možnosti napájania systémov: 120/220 VAC, 12/24 VDC.

Tlačiareň

Tlačiareň v odolnej vodotesnej skrinke v spojení s diaľkovým ovládaním výborne poslúži pre tlač vážnych lístkov. Ďalšia možnosť jej použitia je pre tlač denných alebo dlhodobých prehľadov produkcie.

Vysokorýchlostná sieť

Slúžia ako ďalšie zobrazovacie jednotky k rozšíreniu štandardne dodávaného integrátora. Sú vhodné do kancelárie, velínu alebo ku kontrole z viac miest pri dlhých pásových dopravníkoch. Dodávame dva typy: LCD displej a vákuový fluórescentný displej - oba môžu slúžiť na kontrolu jednej váhy alebo pre viac váh spojených do siete.

Rozširujúca elektronická karta s rôznymi typmi vstupu a hlavne výstupu:

  • digitálne výstupy kontroly rýchlosti pásu pomaly/rýchlo
  • vstup pre nulovanie celkovej naváženej hodnoty
  • tlač na vzdialenej tlačiarni
  • dva nezávislé analógové výstupy pre spoluprácu s frekvenčnými motormi alebo PLC
  • digitálne púlzny výstup pripojiteľný na PLC alebo externý počítač

PLC Board

Máte záujem ?

Návrat hore