Elektroinštalácie

CGE SYSTEMS poskytuje kompletné bytové a domové elektroinštalačné práce. V oblasti stavebných a elektroinštalačných prác máme dlhoročnú prax a vyškolených odborníkov s EU certifikátmi (silnoprúd, slaboprúd). S komplexným elektroinštalačným riešením od projektu, revízie až po realizáciu a montáž. Vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V.
Tak isto oživenie a zapojenie elektrických zariadení do trvalej prevádzky. V ponuke máme aj zabezpečovacie a kamerové systémy pre váš dom, firmu pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcimi sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí.
 

  • kompletné elektroinštalácie bytov a domov
  • montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
  • vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
  • oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V
  • montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov
  • dodávka, montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, videovrátnikov a domácich telefónov.
  • montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov, vrátane prípojok NN 
  • montáž a realizácia počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov
  • vyhotovíme revíznu správu (na požiadanie Vám vypracuje náš technik)

Elektroinštalačné práce